Leer lesgeven in eerste hulp

Het EFR brevet is geldig voor het EHBO deel van de wettelijk verplichte BHV cursussen